Københavns Kommune

Hverdagen på Håndværkerforeningens Plejehjem

Vi driver plejehjem efter filosofien 'aktiv hele livet', og du har derfor mange muligheder for at være aktiv.

Vi tilbyder en lang række forskellige aktiviteter, som du kan deltage i, fx banko, sang, billard, kortspil, højtlæsning, dans, stolegymnastik og biograf.

Som beboer har du også mulighed for at få fysioterapi, komme i varmtvandsbassin, komme til gudstjeneste eller cykle ture i vores dobbeltcykel eller rickshawcykel.

Vores 30 frivillige fra Håndværkerforeningen arrangerer desuden aktiviteter, underholdning og foredrag om specifikke håndværk og håndværkets betydning for deres liv.

Udflugter og fester

Plejehjemmet har også sin egen bus, som vi tager på udflugt i. Vi tager fx til Gilleleje og spiser is eller på ture i skoven med madkurv.

Vi holder mange fester, fx nytårskur, fastelavnsfest, forårsfest, sankthans med bål i haven, plejehjemmets fødselsdag/sommerfest med helstegt gris, efterårsfest med orkester og dans, oktoberfest, julefest og juleforberedelser.

Fællesarealer

Hver afdeling har fælles opholds- og spisestue med tv og radio. Der er desuden havestuer på alle afdelinger. 

Derudover har vi en stor festsal med projektor og lydanlæg, så vi kan vise film og spille op til dans.

Vi har også et træningslokale, et varmtvandsbassin, et aktivitetslokale og Olgas stue, som er indrettet med ældre hyggelige møbler.

Udenfor har vi en dejlig lukket have med en pavillon, et kolonihavehus samt høns og krydderurter.

Beboerdemokrati

Håndværkerforeningens Plejehjem er dit og de andre beboeres hjem.

Du, de andre beboere og dine pårørende har derfor mulighed for at få indflydelse på hverdagen og det fælles liv, der leves på plejehjemmet. Det kan fx være hverdagens aktiviteter, maden eller den pleje og omsorg, du får. 

Vi opfordrer til, at du altid taler med medarbejderne om dine ønsker og behov i hverdagen, så vi kan tilrettelægge vores arbejde, så det passer bedst til dig og de andre beboere.

Vi holder bruger-pårørenderåds-møder på tværs af huset to gange om året, hvor beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse deltager. På møderne taler vi om livet og hverdagen på plejehjemmet.

Vi holder også dialogmøder, når vi har fået lavet nye tilsynsrapporter. På møderne taler vi om resultaterne, og hvordan vi kan arbejde med forbedringer. 

Hver anden måned holder vi madudvalgsmøder , hvor du og de andre beboere kan komme med ønsker til menuen. Køkkenchefen deltager i møderne.

Beboerdemokrati

Håndværkerforeningens Plejehjem er dit og de andre beboeres hjem.

Du, de andre beboere og dine pårørende har derfor mulighed for at få indflydelse på hverdagen og det fælles liv, der leves på plejehjemmet. Det kan fx være hverdagens aktiviteter, maden eller den pleje og omsorg, du får. 

Vi opfordrer til, at du altid taler med medarbejderne om dine ønsker og behov i hverdagen, så vi kan tilrettelægge vores arbejde, så det passer bedst til dig og de andre beboere.

Vi holder bruger-pårørenderåds-møder på tværs af huset to gange om året, hvor beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse deltager. På møderne taler vi om livet og hverdagen på plejehjemmet.

Vi holder også dialogmøder, når vi har fået lavet nye tilsynsrapporter. På møderne taler vi om resultaterne, og hvordan vi kan arbejde med forbedringer. 

Hver anden måned holder vi madudvalgsmøder , hvor du og de andre beboere kan komme med ønsker til menuen. Køkkenchefen deltager i møderne.

Håndværkerforeningen har rigtig mange frivillige, som tilbyder dig og de andre beboere ekstra hjælp til at deltage i aktiviteter. 
På Håndværkerforeningens Plejehjem kommer den franske bulldog Mogens tit på besøg. Vi har også et fast indslag i vores magasin, Bindeleddet, hvor Mogens fortæller om sit liv på plejehjemmet.