Københavns Kommune

Om Håndværkerforeningens Plejehjem

Håndværkerforeningens Plejehjem i Emdrup er et hyggeligt, gammelt selvejende plejehjem ved Håndværkerhaven, Utterslev Mose og Emdrup Sø.

Vi er profilplejehjem med fokus på håndværk og har derfor fokus på, at det arbejdsliv og fag, du og de andre beboere har haft, har betydning for jeres identitet og livskvalitet.

Vi er et selvejende plejehjem, som Håndværkerforeningens Fond opførte til sine medlemmer og deres pårørende i 1950’erne.

I det daglige fokuserer vi særligt på de håndværk, vi selv repræsenterer; det plejefaglige, det terapeutfaglige og det køkkenfaglige håndværk.

Plejehjemmet har 167 beboere, hvoraf 19 beboere bor i gæsteboliger, som bruges midlertidigt af forskellige andre plejehjem. Beboerne bor fordelt på fire afdelinger med fælles opholds- og spisestue.

På Håndværkerforeningens Plejehjem arbejder vi ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik, som blandt andet betyder, at din hverdag på plejehjemmet skal være så fleksibel som mulig, og at du skal have frihed til at leve det liv, som du ønsker. 

Vores mål er, at du er tryg ved, at du får nok støtte og hjælp til at kunne bevare din livskvalitet, selvom du har brug for hjælp.

Det er også vigtigt, at du oplever at være en del af de aktiviteter, der foregår på plejehjemmet, ligesom dine pårørende skal føle sig velkomne i din bolig og på fællesarealerne.

Udover ældrepolitikken arbejder vi ud fra fire kerneværdier:

Vores 4 kerneværdier

1. Ordentlighed
 • Vi taler altid ordentligt
 • Vi udfører vores arbejde ordentligt
 • Vi behandler hinanden ordentligt.
2. Fællesskab
 • Vi arbejder for fællesskab
 • Vi arbejder for at udrydde ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.
3. Tillid
 • Vi har tillid til medarbejdernes faglighed
 • Vi har tillid til hinanden.
4. Faglighed
 • Vi arbejder i arbejdsfællesskaber, hvor det er synligt, hvem der har hvilke opgaver (fx gennem farvede veste)
 • Vi arbejder med forbedringsindsatsen i samarbejde med Københavns Kommune (fokus på medicin, inkontinens og uhensigtsmæssige indlæggelser) 
 • Medarbejderne varetager de opgaver, der passer til deres faglighed
 • Vi arbejder med demensstrategien (BPSD), hvor vi screener beboere med psykiske adfærdsproblemer, så de kan få den korrekte hjælp 
 • Vi holder tværfaglige konferencer om hver enkelt beboer, hvor plejehjemmets forskellige medarbejdere er inde over med hver deres faglighed. 

Mere om os

Bestyrelsen

Håndværkerforeningens Plejehjem er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse. Per Vangekjær er formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at økonomien på plejehjemmet bliver overholdt. Bestyrelsen deltager desuden i festlige lejligheder på plejehjemmet.

Hilsen fra forstander

Velkommen! 

Jeg byder alle beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere velkommen til Håndværkerforeningens Plejehjem. 

Jeg håber, at alle har lyst til at være i dialog, og jeg håber, at vi gennem dialog kan sikre et godt samarbejde, så Håndværkerforeningens Plejehjem fortsat er et godt sted at bo og arbejde. 

Alle er velkomne til at kontakte mig. 

Venlig hilsen 
Randi Krogdal Steen 
Forstander på Håndværkerforeningens Plejehjem