Københavns Kommune

Verdishave som arbejdsplads

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.

Verdishave er en arbejdsplads i konstant udvikling. Vi har fokus på at have en høj faglighed og et godt arbejdsmiljø, hvor de ansatte har indflydelse på deres eget arbejde.

Vi arbejder løbende med at udvikle vores medarbejderes kompetencer, blandt andet gennem undervisning, kurser og sidemandsoplæring.

Verdishave er en spændende arbejdsplads, hvor vi konstant har gang i forskellige projekter, som skal styrke beboernes livskvalitet og bidrage til, at de har en meningsfuld og aktiv hverdag.

Vi arbejder målrettet med sundhedsfremme, sygepleje og rehabilitering.

Vi arbejder hver dag for at leve op til vores værdier om at skabe gode oplevelser, at tage personligt ansvar og at dele viden.

Mere information

Medarbejdere

På Verdishave er vi ca. 65 fastansatte medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • sygeplejersker
  • social- og sundhedsassistenter
  • social- og sundhedshjælpere
  • serviceassistenter (rengøring)
  • ernæringsassistenter
  • aktivitetsmedarbejdere
  • en ergoterapeut
  • en fysioterapeut.

Derudover er vi uddannelsessted for sosu-uddannelserne, sygeplejerskestuderende og ernæringsassistentelever. 

MED-udvalg

På Verdishave har vi et MED-udvalg, som har fokus på det forebyggende arbejdsmiljø og miljøledelse.

Udvalget består af repræsentanter fra ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanter og TR-repræsentanter.

I udvalget arbejder vi ud fra Grøn Smiley-ordningen, som er et værktøj, der hjælper arbejdspladsen med at sætte arbejdsmiljø og miljøledelse i system.

Bliv frivillig

På Verdishave har vi en del frivillige, som deltager i plejehjemmets aktiviteter for beboerne, fx fester, kortklub, højtlæsning m.m.
 
Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at bidrage til, at vores beboere får gode oplevelser.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Verdishave, kan du kontakte vores aktivitetsmedarbejdere.

Find kontaktoplysninger