Københavns Kommune

Hverdagen på Ryholtgård

Vi har mange faste aktiviteter på Ryholtgård og nyder også at komme på tur ud af huset, fx til Nyhavn eller på museum.

På Ryholtgård har vi forskellige faste aktiviteter, fx banko, erindringdans, fællessang, led- og balancetræning, koncerter og gudstjeneste.

Næsten dagligt tilbyder en medarbejder korte gåture, hvor vi ofte går forbi Netto, så beboerne kan handle. 

Hver uge har vi besøg af en vuggestue og Læseforeningen, som kommer og læser højt. Vores aktivitetsmedarbejder læser også højt hver aften på plejehjemmet.

Vi har også gode træningsfaciliteter, hvor du både kan træne selv og sammen med andre. 

Ture ud af huset

Vi tager også på ture i en lejet bus hver uge.

De korte og lange ture går fx til museer, Dyrehaven eller Flyvergrillen i Kastrup. Vi tilpasser altid vores aktiviteter efter årstiden og efter, hvad beboerne har lyst til.

Frivillige og pårørende er med til at arrangere en del af vores aktiviteter, fx gåture, cykelture i vores Rickshaw-cykel og andre ture ud af huset.

Fællesarealer

På alle etager er der en fælles spise- og opholdsstue med tv og radio. I forlængelse af spisestuen er der en stor terrasse med borde og stole. 

I stueetagen har vi en multisal, som vi bruger ved arrangementer, fx fester, foredrag, sang og musik. Som beboer har du mulighed for at låne multisalen, fx til en fødselsdagsfest. Du skal selv sørge for at rydde op bagefter.

Ryholtgård har også et stort træningslokale, som alle beboere kan bruge.

Rundt om Ryholtgård ligger et mindre grønt område. Her er borde og bænke året rundt, og om sommeren åbner vi et ishus.

Beboerdemokrati

På Ryholtgård holder vi cafémøder på hver etage tre gange om året. På møderne taler vi blandt andet om hverdagen og maden på plejehjemmet.

Vi holder også aktivitetsmøder, hvor du kan komme med ønsker til aktiviteter, fester (fx menu, underholdning) m.m. 

To gange om året holder vi fælles beboermøder for alle plejehjemmets beboere og evt. deres pårørende. På beboermøderne taler vi om overordnende emner som fx brugerundersøgelser, tilsynsrapporter, ældrepolitik, kvalitet i dagligdagen m.m.

Derudover har vi også en afdelingsbestyrelse, som boligselskabet FSB har etableret. Møderne handler blandt andet om driften og vedligeholdelsen af boligerne. Beboerne er også meget velkomne til at deltage i disse møder.

På Ryholtgård har vi mange aktiviteter, og vi tager ofte på tur ud af huset. Vi har fx tidligere været på tur i Nyhavn, hvor vi nød det gode vejr.