Københavns Kommune

Sådan søger du bolig på et plejehjem

Inden du eller din nærmeste kan flytte på plejehjem, skal du igennem en ansøgningsproces hos kommunen. Se de trin, du skal igennem for at søge en plejebolig.

Sådan søger du en plejebolig

1. Kontakt visitationen

Kontakt visitationen. Du eller dine nærmeste kan enten ringe eller sende et ansøgningsskema.

Visitationen kan også kontaktes af fx din læge, hospitalet eller af et midlertidig døgnophold.

Er du 65 år eller ældre, kan du enten:

  • Ringe til Borgerindgang - Råd og Vejledning
  • Udfylde og sende ansøgningsskemaet her på siden via sikker post til Borgerindgang - Råd og Vejledning.

Find kontaktoplysninger

Er du under 65 år, kan du enten:

  • Ringe til Den Centrale Visitation
  • Udfylde og sende ansøgningsskemaet her på siden via sikker post til Den Centrale Visitation.

Find kontaktoplysninger

2. Samtale med visitator

Når du kontakter visitationen, kommer du til at tale med en visitator, der er uddannet til at vurdere dit behov for hjælp og støtte.

Visitatoren spørger dig om, hvorfor du henvender dig, hvilke udfordringer du har, og om du søger plejebolig eller ældrebolig.

3. Besøg af visitator

En visitator kontakter dig, og I aftaler et besøg i dit hjem. Her vurderer visitatoren, om du har brug for at få en plejebolig, eller om du kan få støtte på anden vis.

4. Ønsk bolig

Under besøget taler du også med visitator om dine ønsker til en bolig. Du har tre muligheder, når du skal ønske bolig:

1) Du kan frit ønske et eller flere plejehjem, hvor du gerne vil bo

Det kan dog betyde, at du kommer til at vente længe på en bolig.

Find alle Københavns Kommunes plejehjem

Se oversigt over ventetider

2) Du kan bruge fireugers-garantien og lade kommunen finde en bolig til dig inden for 4 uger

Københavns Kommune kan tilbyde dig en plejebolig senest fire uger efter, at en visitator har godkendt dig til en plejebolig. Det kaldes også fireugers-garantien.

Garantien gælder dog ikke, hvis du ønsker at bo på et bestemt plejehjem eller i en bestemt bydel, eller hvis du ønsker at bo i en plejebolig i en anden kommune.

3) Du kan også søge plejebolig i anden kommune eller vælge en friplejebolig

Når du er godkendt til en plejebolig, kan du frit vælge, hvor du ønsker at bo, og om du ønsker at bo i en af kommunens plejeboliger, en plejebolig i en anden kommune eller en friplejebolig.

Ønsker du at flytte i plejebolig i en anden kommune eller i en friplejebolig, skal friplejeboligleverandør eller den anden kommune dog også godkende dig til plejebolig.

Du kan godt blive godkendt til en plejebolig i København, men få afslag i en anden kommune, da kommunerne har forskellige kriterier for at visitere til en plejebolig.

Hvis du vil søge om plejebolig i anden kommune, skal du udfylde et ansøgningsskema. Skemaet kan du få udleveret af visitationen.

5. Bevilling eller afslag på ansøgning

Visitator sender et brev til din e-Boks eller med posten, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet indeholder en bevilling eller et afslag på din ansøgning om en plejebolig.

Du får en bevilling eller et afslag inden for 10 hverdage, efter du kontaktede visitationen første gang.

6. Plejeboliganvisningen finder en bolig

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag videre til plejeboliganvisningen. De finder en bolig til dig ud fra de ønsker, du har fortalt visitator.

Ventetiden varierer fra fire uger og op til flere år, afhængig af om du bruger fireugers-garantien eller ønsker frit.

Se oversigt over ventetider

7. Plejehjemmet tilbyder dig en bolig

Når plejeboliganvisningen har fundet en bolig til dig, ringer plejehjemmet selv til dig og tilbyder dig boligen.

Du kan nu aftale med plejehjemmet at komme på besøg og se plejehjemmet, inden du beslutter dig.

Find kontaktoplysninger på plejehjemmenes egne sider.

8. Du siger ja eller nej til boligen

Du skal sige ja eller nej til den bolig, du er blevet tilbudt inden for 1-3 hverdage.

Hvis du siger nej til boligen, kan du stadig stå på venteliste til en anden bolig.

Du skal dog være opmærksom på, at du igen skal vente fire uger på at få tilbudt en ny bolig, hvis vil bruge fireugers-garantien. Det betyder også, at du skal hjem og vente, hvis du er på et midlertidigt døgnophold.

9. Du flytter ind i dit nye hjem

Hvis du flytter ind på et renoveret plejehjem, bliver din bolig udlejet af et boligselskab. Boligselskabet sender derfor en lejekontrakt til dig, som du skal underskrive.

Hvis du flytter ind på et ikke-renoveret plejehjem, får du et brev fra kommunen, hvor der står, hvad du skal betale i husleje, varme og el.

Læs mere om husleje, boligstøtte og lån til indskud

Du aftaler alt det praktiske om indflytning med plejehjemmet.

Find plejehjem for at læse mere om indflytning. Du finder information om indflytning under menupunktet 'Praktisk information'.

Find plejehjem