Københavns Kommune

Om Solgaven Valby

Solgaven Valby er et selvejende plejehjem ved Ny Ellebjerg Station for blinde og svagtsynede.

Solgaven Valby er et plejehjem landsdækkende specialplejehjem for blinde og svagtsynede, der åbnede i 2019.

Plejehjemmet er en selvejende institution under Dansk Blindesamfund. Vi har et tæt samarbejde med de øvrige Solgavehjem under Dansk Blindesamfund.

På Solgaven Valby har vi 93 plejeboliger, herunder en parbolig og en bariatribolig til ældre med svær overvægt.

Alle vores boliger og fællesarealer er handicapvenlige og har et godt dagslys. Boligerne er forberedt til diverse hjælpemidler. Der er elevator til alle etager.

I hver fløj har vi en dagligstue og mellem de to fløje en fælles spise- og opholdsstue. Der er fælles altaner på hver etage. I vores have har vi et stisystem og grønne sansehaver. 

Plejehjemmet ligger tæt på Ny Ellebjerg Station, hvor der kører S-tog, regionaltog og metro fra 2024.

Blinde og svagtsynede har fortrinsret til at bo på plejehjemmet, der har fantastiske, nyistandsamme rammer og er indrettet specielt til blinde og svagtsynede.

Vores personale er specialiseret i at arbejde med blinde og svagtsynede beboere.

Vi har også mobillityinstruktører, der underviser beboerne i at færdes og udføre almindelige gøremål. Instruktørerne vurderer også, hvilke synshjælpemidler den enkelte vil have gavn af. 

Mere om os

Vores mål

Målet for Solgaven Valby er at:

  • Understøtte blinde og svagseendes selvstændighed og selvhjulpenhed
  • Skabe de bedste vilkår for følelsen af hjemlighed
  • Skabe gode rammer om fællesskaber og sociale relationer.
Bestyrelsen

Solgaven Valby er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse.  

Dansk Blindesamfund er repræsenteret i bestyrelsen.