Københavns Kommune

Om Skjulhøjgård

Skjulhøjgård er et selvejende plejehjem, der ligger centralt i Vanløse med gode muligheder for indkøb og offentlig transport.

Skjulhøjgård er et selvejende plejehjem, som Samvirkende Menighedsplejers ældreservice opførte i 1998.

Plejehjemmet blev renoveret i perioden 2011-2014 og fremtræder i dag som et moderne, velfungerende plejehjem med lækre lyse omgivelser og med eget produktionskøkken.

Skjulhøjgård har 40 beboere, som bor i hver deres bolig fordelt på tre etager. Hver etage har en stor fælles altan og en dagligstue.

Skjulhøjgård ligger centralt i Vanløse med gode muligheder for indkøb og offentlig transport. Vi har en dejlig have med petanquebane og flere hyggekroge. Vi har også flere store terrasser og et orangeri.

Vores vigtigste opgave er, at du kan bevare eller forbedre din nuværende livskvalitet. Derfor tager vi udgangspunkt i dine behov, når vi tilrettelægger pleje, omsorg og aktiviteter.

Vi vægter samvær, personligt rum og respekt for den enkelte beboer meget højt.  Vi sætter derfor en ære i, at du føler, at dine individuelle behov bliver tilgodeset. 

Vi betragter hinanden som en slags familie, og som i enhver familie drejer det sig om kærlig omsorg, ligeværd og samhørighed, men også om retten til at være sig selv. På Skjulhøjgård er du, de andre beboere og dine pårørende i centrum. Vi er her for jeres skyld.

  På Skjulhøjgård er vi en arbejdsplads med fokus på faglig udvikling og et godt arbejdsmiljø.

  Mere om os

  Vores vision

  Det er både bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes vision, at det skal være trygt og rart at bo, arbejde og at være gæst på Skjulhøjgård.

  Vi har en vision om at: 

  • Give mulighed for individuelle 40 hjem, hvor du kan bevare din identitet
  • Bevare og styrke dine ressourcer i videst muligt omfang
  • Pleje, omsorg og aktiviteter aftales efter behov
  • Du har valgfrihed og selvbestemmelse
  • Du får mulighed for at have et socialt liv
  • Du knyttes til så få medarbejdere som muligt for at skabe nære relationer og ansvarsfølelse mellem dig og medarbejderne.
  Bestyrelsen

  Skjulhøjgård er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. 

  Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse. Bestyrelsen godkender plejehjemmets regnskab og har det overordnede ansvar for plejehjemmets økonomiske og juridiske drift. 

  Skjulhøjgårds bestyrelse består af fem medlemmer:

  • To medlemmer fra Samvirkende Menighedsplejers fællesudvalg
  • Ét medlem udpeges af den lokale menighedspleje
  • Ét medlem udpeges af beboere
  • Ét medlem udpeges af det lokale ældreråd.

  Bestyrelsen holder møder hvert kvartal og samarbejder tæt med plejehjemmets daglige ledelse.

  Du kan kontakte vores forstander, hvis du ønsker en oversigt over bestyrelsens medlemmer.

  Støtteforeningen Skjulhøjgårds venner

  Støtteforeningen Skjulhøjgårds venner arrangerer blandt andet aktiviteter og sociale arrangementer for beboerne.

  Hvis du ønsker at blive medlem og støtte foreningen, koster det 150 kroner om året.

  Du kan også indbetale ekstra penge, hvis du ønsker at støtte foreningen.

  Betalingsoplysninger

  Sydbank
  Reg.nr.: 6743
  Kontonr.: 0001067973

  Hilsen fra forstander

  Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige 

  Velkommen til vores dejlige hus, Skjulhøjgård, hvor vi vil glæde os til at tage imod dig. 

  Det er ofte en stor omvæltning at flytte på plejehjem – både for beboeren og de pårørende. På Skjulhøjgård ser vi det som vores fornemste opgave at gøre denne overgang så skånsom som mulig og støtte beboeren i at leve det liv, han eller hun ønsker i sit nye hjem hos os. 

  Vores kerneopgave er at støtte og pleje beboerne og inddrage deres ressourcer og behov, så de får et meningsfuldt hverdagsliv. Vi forventer derfor af vores medarbejdere, at de har lyst til at løfte denne vigtige opgave, og vi håber, at de pårørende ligeledes vil være med til at støtte op om deres næres hverdag. 

  Vi vægter samarbejdet højt mellem alle der bor, arbejder eller kommer på Skjulhøjgård. Vi tror på, at det er vejen til at gøre Skjulhøjgård til et godt sted at bo, arbejde og besøge! 

  Hjertelig velkommen! 

  Gitte L. Trust 
  Forstander på Skjulhøjgård