Københavns Kommune

Poppelbo og Lærkebo som arbejdsplads

Her kan du læse om vores arbejdsplads, frivillighed og se ledige job.
Video Url

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af videoen kan sætte en eller flere cookies på din computer, når du afspiller videoen.

På Poppelbo og Lærkebo lægger vi vægt på, at vores medarbejdere er fagligt engagerede, nysgerrige og har fokus på at have en god relationen til beboerne.

Derudover skal de være ansvarlige, selvstændige og fleksible.

Kort sagt: Vores medarbejdere skal alle have noget på hjerte og ønske at gøre en forskel for beboerne.

Mere information

Afdelingsledere

Alle afdelinger ledes af en afdelingsleder, der har det overordnede ledelsesansvar for afdelingen. 

Der er på alle afdelinger ansat social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere. 

Derudover har vi et sygeplejefagligt team, som består af 6 sygeplejesker samt en kvalitets- og udviklingssygeplejerske, der arbejder på tværs af husene. 

Viden om demens, ergoterapeut og fysioterapeut

Da vi har mange beboere med demens, har vi også to videnspersoner i demens og en demensvejleder i hver afdeling.

Udover det faste plejepersonale har vi også en ergoterapeutfaglig supporter og en fysioterapeutfaglige supporter, som står for genoptræning og vejleder beboere og medarbejdere i at bruge hjælpemidler.

Derudover har vi også en miljø- og arbejdsmiljøfaglig supporter.

Alle supporterne giver faglig støtte og vejledning på tværs af Poppelbo og Lærkebo.

Medarbejdere

Poppelbo og Lærkebo har ca. 175 medarbejdere inden for følgende faggrupper: 

  • Sosu-hjælpere
  • Sosu-assistenter 
  • Sygeplejersker 
  • Ergoterapeuter 
  • Fysioterapeuter
  • Pædagoger 
  • Ernæringsassistenter 
  • Service- og rengøringsmedarbejdere 
  • Administrative medarbejdere.

Derudover er vi uddannelsessted for sosu-uddannelserne og sygeplejestuderende. Vi har også afløsere, frivillige, virksomhedspraktikanter og evt. medarbejdere i løntilskud og seniorjob.

MED-AMO-udvalget

På Poppelbo og Lærkebo er MED-udvalget og arbejdsmiljøorganisationen (AMO) slået sammen til ét udvalg, som vi kalder MED-AMO.

Udvalget arbejder blandt andet med medindflydelse, arbejdsmiljø og trivsel på plejehjemmene.

Alle afdelinger har medarbejderrepræsentanter i MED-AMO-udvalget. Forstanderen, souschefen og 2-3 andre ledere deltager også møderne. 

MED-AMO-udvalget mødes mindst seks gange om året og arbejder ud fra en fast dagsorden. En af mødegangene er en hel temadag, hvor vi drøfter et fagligt relevant emne.

Bliv frivillig

På Poppelbo og Lærkebo har vi en del frivillige, som deltager i aktiviteter og arrangementer for beboerne.

Som frivillig bestemmer du selv, hvad du gerne vil lave, og hvor mange timer du bruger på plejehjemmet.
 
Vi har altid brug for flere frivillige, der har lyst til at gøre en forskel for vores beboere. 

Hvis du er interesseret i at blive frivillig på Poppelbo og Lærkebo, kan du kontakte vores forstander. 

Find kontaktoplysninger