Københavns Kommune

Om Poppelbo og Lærkebo

Poppelbo og Lærkebo er kommunale plejehjem, der ligger i det store parkområde Bystævneparken i Brønshøj.

Poppelbo og Lærkebo er kommunale plejehjem, som begge blev bygget i begyndelsen af 1970’erne. Poppelbo og Lærkebo ligger ved siden af hinanden og har fælles ledelse.

Hvert plejehjem har 84 boliger fordelt på tre afdelinger, hvoraf den ene afdeling har særligt fokus på demens. 

Plejehjemmene ligger i det store parkområde Bystævneparken i Brønshøj, hvor der er rig mulighed for at gå ture. Vi ligger desuden tæt på Frederikssundsvejs pulserende forretningsliv, og der går busser lige uden for plejehjemmene.

Vores værdier og visioner tager udgangspunkt i Københavns Kommunes ældrepolitik.

Helt konkret betyder det, at vores hovedopgave er, at du kan leve det liv, du ønsker, og at du oplever at blive inddraget i alle forhold om din hverdag her på Poppelbo-Lærkebo.

Vi lægger vægt på, at din hverdag er hjemlig og tryg, og at du har så stor indflydelse på hverdagen som muligt.

Vi inddrager dig derfor også i den fysiske og psykiske pleje og i beslutninger, som har betydning for din og de andre beboeres hverdag.

Det er vigtigt for os, at dine behov styrer din hverdag, og at du fortsat bruger de ressourcer, du har.

Mere om os

Personcentreret omsorg

Vi arbejder ud fra teorien om personcentreret omsorg.

Det betyder, at vi sætter dig i centrum, og at vi målrettet arbejder på at lære dig, dine interesser og dine ønsker for hverdagen at kende, så de kan være afsæt for planlægningen af din hverdag her på plejehjemmet.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboer og pårørende 

Velkommen til plejehjemmet Poppelbo-Lærkebo! 

Det er en stor beslutning at flytte på plejehjem, og vi ved, at det tager tid at falde på plads i de nye rammer. Vi vil gøre vores yderste for, at du bliver glad for at bo her på plejehjemmet Poppelbo-Lærkebo, og at du oplever en meningsfuld hverdag, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov.  

Vi gør os umage med, at du – døgnet rundt – oplever en respektfuld og imødekommende tone her på Poppelbo-Lærkebo. Ligeså håber vi på, at du finder det muligt at etablere nye bekendtskaber på afdelingen eller på tværs af afdelingerne.   

Vi mener, at et godt samarbejde mellem dig og dine evt. pårørende er en forudsætning for, at du trives og bliver glad for at bo her på plejehjemmet. Det er derfor vigtigt for os, at du ved, at du altid er velkommen til at henvende dig til personalet, hvis du har spørgsmål, eller der er forhold, du ikke er tilfreds med. 

Vi glæder os til at lære dig og dine evt. pårørende at kende.  

Hjertelig velkommen 

Camilla Norby Larsen 
Forstander på Poppelbo-Lærkebo og Aktivitetscenter Brønshøj