Københavns Kommune

Om Pilehuset

Pilehuset er et kommunalt plejehjem og demenscenter, der ligger i Bystævneparken i Brønshøj i gåafstand til Husum Torv.

Demenscentret Pilehuset er et kommunalt plejehjem, som åbnede i år 2000. Pilehuset har både almindelige plejehjemsboliger og specialiserede boliger til borgere med demens. Derudover har vi et daghjem for borgere med demens.

Plejehjemmet har 124 beboere, hvoraf 100 har en demenssygdom. 

Pilehuset ligger i det store parkområde Bystævneparken i Brønshøj, som giver mulighed for gåture i den store, smukke og blomsterrige park.

Vi har også vores egen lukkede have, hvor der er springvand, en herregårdsgynge og en trappebro. Derudover ligger vi meget tæt på Utterslev Mose. 

Pilehuset ligger i gåafstand til Husum Torv, hvor der er gode muligheder for indkøb og offentlig transport.

Pilehuset er et demenscenter. Det betyder, at vi er specialiseret i at arbejde med beboere, som har en demenssygdom.

Vi har særlig viden om demenssygdomme, som sidder fortil i hjernen: Huntingtons sygdom, Alzheimers sygdom, vaskulær demens og Lewy Body-demens. 

Mere om os

Personcentreret omsorg

I Pilehuset er Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg en vigtig del af hele vores værdigrundlag.

Det centrale i teorien er, at personalet skal fokusere på din særlige baggrund, ressourcer og behov i stedet for på selve demenssygdommen. 

Teorien betyder blandt andet, at vi:

  • Opfatter demens som en tilstand, hvor du mister nogle færdigheder
  • Oplever alt, hvad du gør og siger som meningsfuldt og derfor vigtigt
  • Ønsker at kende dig og din livshistorie
  • Sørger for at stimulere dig gennem meningsfulde aktiviteter 
  • Tror på, at vores omsorg og pleje har en afgørende indflydelse på, hvordan din demenssygdom udvikler sig
  • Mener, at personcentreret omsorg gør det muligt for dig fortsat at leve et godt liv, selvom din demenssygdom udvikler sig.
Livshistorie, menneskelige behov og støtte

I praksis betyder det, at vi opfatter din adfærd – både hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig – som en måde at udtrykke dine behov på.

Vi prøver at forstå den virkelighed, du oplever. Det gør vi ved at inddrage den viden, vi har om din livshistorie, fx dine mønstre, forudsætninger, overbevisninger, præferencer og forståelser af verden omkring dig. 

Selvom du har demens, har du de samme behov som alle andre for at blive respekteret, set, hørt og genkendt. Vi ved også, at du har den samme trang som andre til at kommunikere dine følelser og behov for at opleve selvrealisation, aktivitet, succes og glæde. 

Det er personalets opgave at støtte dig i at få opfyldt både dine udtrykte og uudtrykte behov ved at kompensere for de ting, du selv har svært ved.

Pædagogik uden konflikter

Udover teorien om personcentreret omsorg arbejder vi med metoden ’Pædagogik uden konflikter’.

Metodens grundlæggende princip er, at mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det, medmindre kravene i situationen er for høje.

Vi arbejder derfor med at stille passende krav til dig, så vi kan samarbejde med dig, flytte din opmærksomhed og få dit humør i balance.

På denne måde forsøger vi at opnå en alliance med dig, hvor du føler, at du bevarer din selvkontrol. Når du har selvkontrol, er det nemmere for dig at samarbejde med os, og så bliver det også nemmere for dig fx at blive vasket.