Københavns Kommune

Hverdagen på Peder Lykke Centret

Vi har masser af aktiviteter for enhver smag og spændende fællesarealer, der danner rammen for hyggeligt samvær.

På Peder Lykke Centret er alt samlet på én matrikel, så du kan deltage i så mange aktiviteter, som passer dig.

Med daghøjskole, aktivitetscenter, værested, træningssal, genbrugsbutik, frisørsalon, fodklinik, læge, tandlæge og kiosk er det muligt for dig at leve et aktivt seniorliv på den måde, som det giver mening for dig.

I Værestedet er der altid kaffe på kanden. Her kan du møde beboere fra andre afdelinger på plejehjemmet til fælles aktiviteter og samvær. Det kan fx være morgenmad med hygge og snak.

I Værestedet er der også aktiviteter for enhver smag:

 • Erindringsdans
 • Wii
 • Hverdagsluksus
 • Avislæsning
 • Fællesspisning
 • Billard
 • Legestue med børn
 • Og meget mere.

Fællesarealer

Til hvert plejeafsnit er der en fællesstue og et fælleskøkken, som du som beboer og pårørende er meget velkommen til at bruge, som I vil. 

I midten af Peder Lykke Centret ligger vores fantastiske have, der i hele sommerhalvåret danner rammen for hyggeligt samvær, fælles grillaftener og fester. I haven har vi også vores nye musikinstrumenter, som du kan spille på.

Vi har også urtehaven 'det grønne apotek', der i øjeblikket bliver dyrket af både plejehjemmets beboere, aktivitetscentrets medlemmer og en netværksgruppe af kvinder fra Urbanplanen.

På Peder Lykke Centret finder du også Café Peder Lykke. Køkkenet laver både mad til plejehjemmets beboere, centrets brugere samt gæster udefra.

Som beboer er det muligt at låne Café Peder Lykke til forskellige arrangementer, fx runde fødselsdage. Vi har også et festlokale i kælderen, som du kan låne.

Beboerdemokrati

På Peder Lykke Centret sætter vi den enkelte beboers og brugers livskvalitet i centrum. Det er vigtigt, at du får mulighed for at udfolde dine ressourcer, dér hvor du kan.

Derfor har vi mange brugerråd og udvalg, der giver dig som beboer og bruger mulighed for at præge din hverdag:

 • Beboerrådet
 • Beboer- og pårørenderådet
 • Værestedsrådet
 • Aktivitetscenterrådet
 • Højskolerådet.
I Værestedet er der aktiviteter for enhver smag.
Vores fantastiske have danner rammen for hyggeligt samvær i hele sommerhalvåret.