Københavns Kommune

Om Kastanjehusene

Kastanjehusene er et kommunalt plejehjem i De Gamles By på Nørrebro med 91 beboere i tre forskellige huse. I en af vores afdelinger bor døve tegnsprogsbrugere.

Kastanjehusene er et kommunalt plejehjem. Plejehjemmet har 91 beboere, som bor i tre forskellige huse. I hvert hus bor cirka 30 beboere fordelt på tre etager, hvor der er fælleskøkken, spisestue og opholdsstue.

Plejehjemmet ligger i stemningsfyldte De Gamles By på Nørrebro, hvor der er masser af grønne områder, legeplads og dyr, fx geder, høns og kaniner. Der ligger også et orangeri, hvor du kan nyde en kop kaffe og se på fugle.

Kastanjehusene har nogle skønne haver, som blev renoveret i 2017. Vi har derfor gode mulighed for at nyde livet udenfor. Vi ligger desuden tæt på offentlig transport og har gode muligheder for indkøb.

Vi har også en afdeling for døve tegnsprogsbrugere. Her er der personale, som er uddannet i at kommunikere ved hjælp af tegnsprog. Boligerne ligger side om side med de øvrige plejeboliger i D-huset.

Vi arbejder ud fra Københavns Kommunes ældrepolitik, som blandt andet betyder, at din hverdag på plejehjemmet skal være så fleksibel som mulig. Du skal også have frihed til at leve det liv, du ønsker. 

Vi planlægger hverdagen i Kastanjehusene sammen med dig som beboer, så vores pleje og aktiviteter passer til dig og understøtter din sundhed, trivsel og livskvalitet.

Mere om os

5 strategiske mål

Herudover har vi også vores egne ambitioner, som vi har udtrykt i fem strategiske mål. Alle fem mål bidrager til at løfte kvaliteten af og tilfredsheden med arbejdet i Kastanjehusene.

De fem mål er:

  • Høj kvalitet i plejen
  • Relevante og efterspurgte aktiviteter
  • Høj kvalitet i måltiderne
  • Tilgængelighed og anerkendelse af beboerne
  • Trivsel på arbejdspladsen.

Vi har udarbejdet handleplaner, som skal hjælpe os til at indfri målene. Handleplanerne følger vi op på løbende, og selve målene følger vi op på to gange årligt på et seminar.

Arbejdet med kvalitet

I Kastanjehusene ønsker vi, at du som beboer oplever høj kvalitet i alt det, som vi gør.

Vi arbejder blandt andet med kvalitet ved at have:

  • Faste systematiske screeninger af dig og de andre beboere. Fx kan vi screene, om du får mad af høj kvalitet med den rette mængde næring
  • Daglige vurderinger (triage) af den enkelte beboeres helbred. På den måde kan vi være på forkant med, hvad du som beboer har behov for
  • Én læge, som er fast tilknyttet Kastanjehusene, som du kan vælge at have som din almenpraktiserende læge
  • Årlige brugerundersøgelser, hvor vi spørger til, hvor tilfreds du er med at bo i Kastanjehusene
  • Anmeldte og uanmeldte tilsyn, hvor en ekstern part vurderer kvaliteten i Kastanjehusene.
Kastanjehusene i medierne

Mød nogle af de nuværende og tidligere beboere og medarbejdere fra Kastanjehusene.

Tv: Sprogbrug på sociale medier

29. januar 2019 talte TV 2 Lorry med tre af Kastanjehusenes beboere om sprogbrug på sociale medier.

Se indslaget (tv2lorry.dk)

Video: Social- og sundhedselev i Københavns Kommune

Københavns Kommune har produceret en video om at være social- og sundhedselev i kommunen. I videoen optræder både beboere og medarbejdere fra Kastanjehusene.

Se videoen (video.kk.dk)

Podcast: Korsveje i nogle af beboernes liv

Flere af lokalaviserne har dækket begivenheden "Popcorn og podcast", hvor Den Grønne Friskole på Amager sammen med nogle af Kastanjehusenes beboere har lavet podcasts om livets korsveje.

Læs mere om podcasten (ugeavisen.dk)

Hilsen fra ledelsen

Velkommen til Kastanjehusene! 

Vi vil i Kastanjehusene gøre vores bedste for, at du som beboer kommer til at trives.  

Den pleje og omsorg, du får hos os, giver vi, med afsæt i det der skaber livskvalitet for dig. Vi er nysgerrige på din livshistorie og på de ting, der gav dig livskvalitet, inden du flyttede ind i Kastanjehusene.  

Vi lægger vægt på fællesskabet og de fælles beslutninger, der tages i huset. I Kastanjehusene er vi sammen om at sætte retningen – både beboere og medarbejdere. Det er vi, fordi vi ved, at de bedste løsninger opstår som et resultat af en mangfoldighed af fagligheder og synsvinkler.  

Konkret betyder det, at dine og de andre beboeres ønsker og behov er omdrejningspunkt for alle vores beslutninger, og at vi sammensætter vores arbejdsgrupper af både medarbejdere og beboere. 

Vi lægger også stor vægt på aktiviteter, og vi har derfor aktivitetsmedarbejdere knyttet til alle vores huse. Derudover lægger vi os altid i selen for at skabe hygge og godt samvær i hverdagen.  

Kastanjehusene