Københavns Kommune

Hverdagen i Huset William

Vi har mange aktiviteter, som foregår enten på etagerne, i salen eller om sommeren udenfor i gården og på terrasserne.

Aktiviteterne i Huset William kan fx være:

 • Køreture
 • Gåture og gåklub
 • Teater
 • Koncerter
 • 'Hit med sangen'
 • Banko
 • Kaffebord
 • Bagning
 • Grill i haven
 • Gudstjenester
 • Fester
 • Beboerredaktionsmøde
 • Kreativt værksted
 • Ønskekoncerter
 • Fællessang
 • Avislæsning/højtlæsning.

Vi tager også gerne på tur ud af huset, enten på gåben, med vores bus eller i vores duo- eller rickshawcykel. Vi tager fx på museumsbesøg, shopping eller på ture til Bakken, Den Blå Planet eller Zoologisk Have.

Vi er naboer til Henriksgårdens børnehave og vuggestue, som ofte kommer på besøg.

Fællesarealer

På hver etage er der fælles spise- og opholdsstue. Der er en stor fællesaltan på alle etagerne.

I stueetagen har vi træningslokale og en sal, hvor vi har en del arrangementer og holder vores fester.

I stuetagen ligger også en stor lukket gård, hvor vi opholder meget om sommeren. Desuden har vi en nyanlagt have hele vejen rundt om huset.

Alle vores bede er plantet til med smukke blomster, som giver et tæt bunddække. Der er også plantet flere æbletræer, som vil give frugt om nogle år.

Vi har også en stor terrasse, hvor der er dejlig eftermiddagssol.

Desuden er vi engageret i anlæggelsen af den nye Kulbanepark, som ligger lige op til vores have.

Beboerdemokrati

Møder i beboer- og pårørenderådet 

Huset William holder møder i beboer- og pårørenderådet mindst fire gange om året.

På møderne deltager interesserede beboere, valgte pårørende, en repræsentant fra bestyrelsen, forstanderen og en sekretær. 

På møderne taler deltagerne om aktuelle ting på plejehjemmet, økonomi, organisationsændringer, tilsyn, generelle forhold omkring pleje og omsorg, hverdagslivet og eventuelle problemstillinger. 

Beboer- og pårørenderådets opgaver er at:

 • Medvirke til størst mulig trivsel for beboere, pårørende, medarbejdere og andre, som er i kontakt med plejehjemmet
 • Tage beboernes ønsker med på møderne og tale med ledelsen om dem
 • Fortælle om deres mening om plejehjemmets forskellige aktiviteter 
 • Give og modtage informationer og bringe dem videre til egen afdeling 
 • Diskutere og kommentere ændringer, der har indflydelse på beboernes hverdag
 • Komme med forslag til ændringer og forbedringer
 • Rådgive plejehjemmets ledelse.

Der bliver skrevet et referat efter hvert møde. Referatet bliver udleveret til alle rådets medlemmer. 

Hverdagsdemokratimøder

Vi holder hverdagsdemokratimøder på hver afdeling.

På møderne får beboere og pårørende informationer om, hvad er sker i afdelingen og på hele plejehjemmet. Vi taler også om hverdagen på afdelingen og om eventuelle ønsker til forbedringer. Vi afslutter møderne med at spise sammen.

Der bliver skrevet et referat af møderne, som udleveres til alle beboere på afdelingen.

Bagning er blot én af mange af de aktiviteter, vi har her i Huset William.