Københavns Kommune

Om Hjortespring

Plejehjemmet Hjortespring er et selvejende plejehjem, som samarbejder med Københavns Kommune. Vi ligger i Herlev i naturskønne omgivelser.

Plejehjemmet Hjortespring er et selvejende plejehjem, som blev oprettet af Røde Kors i 1976. I dag er vi ikke længere tilknyttet Røde Kors, men samarbejder med Københavns Kommune, som vi har driftsoverenskomst med.

Hjortespring har 158 boliger fordelt i to bygninger, som ligger på henholdsvis Sennepshaven 4 og Kommenhaven 31. I hver bygning er en række afdelinger, som har fælles spise- og dagligstuer.

Plejehjemmet Hjortespring ligger i Herlev tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder. Vi ligger desuden små tre kilometer fra Herlev Bymidte, hvor der er butikscentre og restauranter.

Hjortespring er et godt sted at bo, gæste og arbejde.

Vi ønsker at give dig en god og indholdsrig hverdag med mulighed for gode oplevelser. Vi ønsker også at medvirke til at skabe en tryg og værdig alderdom og en værdig død, når den tid kommer.

Det er vigtigt for os at give dig den hjælp, du har brug for kombineret med selvhjælp. Vi tror nemlig på, at det giver livskvalitet at være med til selv at løse hverdagens opgaver, i det omfang det er muligt.
 
Hjortespring har en god og varm atmosfære, som kan mærkes, så snart du kommer ind i huset. Mange medarbejdere har været ansat i huset i mange år, og en del har haft 25-årsjubilæum. 

Mere om os

Bestyrelsen

Hjortespring er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året og består af formanden og 5 medlemmer.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige 

Det kan være en stor omvæltning at flytte på plejehjem med nye mennesker, nye omgivelser og en ny dagligdag. På Hjortespring hjælper vi med at gøre denne overgang så skånsom som mulig.  

Vi har derfor fokus på, at beboere, pårørende og medarbejdere er fælles om at skabe nærvær og fællesskab på plejehjemmet, og vi tilbyder mange aktiviteter, hvor beboerne kan mødes. 

Samtidig lægger vi også stor vægt på den enkelte beboers ret til at være sig selv og nyde tilværelsen i fred og ro. Hjortespring er beboerens hjem, og beboeren vælger derfor også selv, hvornår han eller hun ønsker at deltage i fællesskabet eller trække sig.  

Vi tilbyder den hjælp, beboerne har brug for, kombineret med en større eller mindre grad af selvhjælp, som vi planlægger i fællesskab. På den måde er beboerne med til at løse hverdagens opgaver, dér hvor det kan lade sig gøre. 

Som forstander på Hjortespring er det vigtigt for mig, at beboerne trives bedst muligt og har mulighed for at leve et betydningsfuldt liv og dermed opleve størst mulig livskvalitet. 

Hjertelig velkommen til Hjortespring! 

Inge Andersen 
Forstander på Hjortespring