Københavns Kommune

Om Fælledgården

Plejecenter Fælledgården på Østerbro er Danmarks største plejehjem med 193 moderne to-værelsesboliger fordelt på seks etager. Vi er et selvejende plejehjem.

På Fælledgården har vi både almindelige plejeboliger, 30 boliger i en demensafdeling og et aktivitetscenter for hjemmeboende borgere med demenssygdom. Vi er et af Københavns Kommunes demenscentre.

Derudover huser vi en demensfaglig rådgiver, der yder rådgivning og støtte til borgere med demens og deres pårørende.

Plejehjemmet blev opført i 1978 på initiativ af Samvirkende Menighedsplejer og menighederne i Davids, Esajas, Aldersros, Nazarets, Fredens, Rosenvængets, Sankt Jakobs og Sions sogne i et nært samarbejde med Københavns Kommune. Vi genåbnede efter en ombygning i 2013.

Vi ligger på Østerbro tæt på Jagtvej, Østerbrogade og offentlig transport. Der er gode muligheder for hverdagsindkøb rundt om hjørnet. 

På Fælledgården er der liv, varme og mange muligheder for aktiviteter i smukke rammer. 

Vi lægger vi vægt på at skabe en aktiv, indholdsrig og tryg tilværelse for vores beboere i et miljø, der har et kristent grundlag. Vi byder alle velkommen uanset religiøst tilhørsforhold.

Vi er et mangfoldigt plejehjem hvad angår beboer- og personalesammensætning. I hverdagen har vi fokus på, at alle behandles med respekt og værdighed. Vi har derfor nultolerance over for fysisk, psykisk og sproglig forskelsbehandling.

Fælledgården bygger på værdierne fællesskab, medmenneskelighed, barmhjertighed, omsorg, rummelighed og ligeværdighed.

Mere om os

Bestyrelsen

Bestyrelsen på Fælledgården består af repræsentanter udpeget af menighedsplejerne i Davids, Esajas, Aldersros, Nazarets, Fredens, Rosenvængets, Sankt Jakobs og Sions sogne samt en repræsentant fra Samvirkende Menighedsplejer. 

Formand for bestyrelsen er præst og generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer, Mette Møbjerg Madsen.

Næstformand for bestyrelsen er præst ved Sankt Jacobs Kirke, Lars Ottosen 

Bestyrelsen mødes fire gange om året, ligesom repræsentanter for bestyrelsen deltager i de to årlige dialogmøder med beboere og pårørende.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige  

Velkommen til Plejecenter Fælledgårdens hjemmeside. 

Jeg håber, at hjemmesidens informationer giver dig et godt indblik i, hvordan det er at bo på Fælledgården. 

Hvis du har brug for yderligere viden eller blot er nysgerrig, er du altid velkommen til at kontakte os med henblik på en rundvisning eller en snak. 

Du er også velkommen til at skrive til min mail, hvis du har spørgsmål.   

Med venlig hilsen  

Hannah Hjorth  
Forstander på Fælledgården