Københavns Kommune

Hverdagen på Fælledgården

På Fælledgården har vi hver dag aktiviteter, og vi har også vores egen bus, som vi bruger til udflugter.

Vi laver fx 'stolegymnastik' i stueetagen og spiller, hører musik og synger på de enkelte afdelinger. Aktiviteterne kan også være brætspil for beboerne på tværs af afdelingerne – og meget andet.

Hver onsdag har vi højtlæsning med Læseforeningen. Hver anden fredag er der enten gudstjeneste i kirken eller café med fællessang.

Fælledgården har også en aftale med Ældre Sagen på Østerbro, som laver aktiviteter sammen med vores beboere. Vi samarbejder også med 'Cykling uden alder', som tager på cykeltur med vores beboere.

Du kan også træne sammen med vores fysio- eller ergoterapeuter. Terapeuterne vurderer dit træningsbehov.

Har du behov for individuel træning, vil træningen finde sted enten i din egen bolig eller i det fælles træningslokale i stueetagen.

Fælledgården har også sin egen bus, som vi bruger til udflugter med beboerne. 

Fællesarealer

Fælledgården har store lyse fælleslokaler og en dejlig gårdhave. 

I stueetagen har vi en café, et kirkerum, et beboerlokale og et træningslokale.

På alle afdelinger er der en fællesstue og flere fælleskøkkener.

Vores store gårdhave vender mod syd og har ud mod Jagtvej en stor glasfacade, så du kan være en del af byens puls.

Haven rummer også forskellige træningsredskaber. I sommerhalvåret har vi mange aktiviteter i gårdhaven. Fælledgården er blandt andet en del af Copenhagen Jazz Festival.

I vores kælder har vi et vaskeri, hvor du kan vaske dit eget tøj, hvis du ønsker.

Beboerdemokrati

Vi går meget op i, at den enkelte beboer har mulighed for at præge hverdagslivet på Fælledgården.

Vi holder afdelingsmøder med beboere en gang om måneden. Ved disse møder drøfter vi bl.a. den kommende tids aktiviteter, og beboerne kan komme med ønsker til menuplanen.  

En gang i kvartalet har pårørende mulighed for at deltage i afdelingens beboermøde.

Derudover afholder vi to gange om året et fælles dialogmøde for alle beboere, ledelsen og repræsentanter for bestyrelsen på Fælledgården. Pårørende har også mulighed for at deltage i disse møder.

Vi har mange forskellige aktiviteter på Fælledgården. Vi har bl.a. fællessang på de enkelte afdelinger.