Københavns Kommune

Om Bomi-Parken

Bomi-Parken er et selvejende plejehjem i boligkvarteret Gyldenrisparken på Amager. I Bomi-Parken er vores vigtigste opgave at være et hjem.

Bomi-Parken er et selvejende plejehjem, som er stiftet af Lungeforeningen Boserup Minde i 1974. I 2010 flyttede plejehjemmet til nye og moderne bygninger på Gyldenrisvej.

Plejehjemmet har 81 boliger, som er fordelt i fem teams med 15-18 boliger.

Bomi-Parken ligger tæt på Amagerbrogade i Gyldenrisparken, hvor der også ligger almennyttige boliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Der kører flere busser næsten lige uden for vores dør.

Bomi-Parken arbejder vi ud fra Københavns Kommunens ældrepolitik, som understreger, at du skal have frihed til at leve det liv, du selv ønsker.

Bomi-Parken er et hjem for dem, som bor her. I hjemmet understøtter vi beboernes mulighed for at leve, som de ønsker, i et makkerskab. 

Som hjem vil vi væk fra institutionen med dets ret- og pligtfællesskab, professionel distance og kontrol. Vi ønsker heller ikke at være et hotel med uendelige krav og servicekultur. Vi vil være et hjem, hvor beboere og personale indgår i en gensidig forpligtelse; et makkerskab.

For os betyder makkerskab at understøtte beboerne i at leve det liv, de ønsker.

Vi understøtter beboerne i at leve det liv, de ønsker, ved at iværksætte de af beboernes ressourcer, som de ikke nødvendigvis selv ser. Vi ser på mennesket, og hvad beboeren kan, frem for hvad beboeren ikke kan.

Mere om os

Bestyrelsen

Bomi-Parken er et selvejende plejehjem med driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Som selvejende plejehjem har vi en bestyrelse, som er øverst ansvarlig for plejehjemmet, mens forstanderen står for den daglige drift og ledelse. 

Bomi-Parkens bestyrelse har otte medlemmer:

  • Fem medlemmer er udpeget af LungePatient.dk
  • Ét medlem bor i vores lokalområde
  • Ét medlem er udpeget af Bomi-Parkens bruger- og pårørenderåd
  • Ét medlem er udpeget af de fastansatte medarbejdere i Bomi-Parken.

Anne-Lise Nerving er formand for Bomi-Parkens bestyrelse.

Hilsen fra forstander

Kære kommende beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige

I Bomi-Parken ønsker vi at skabe rammer, hvor alle, der bor og kommer i huset, kan vokse og gro og dermed opleve at leve det liv, de ønsker.

Vi har fokus på fællesskabet – både blandt beboere og medarbejdere. Vi gør ting sammen, og vi tager sammen ansvar for vores fælles hverdag. Vi deler fortællinger om det levede liv, og vi taler om vores forskellige ønsker, behov og interesser. 

Vi opfordrer alle interesserede til at komme på besøg, mærke stemningen og se og føle, hvem vi er. Vi står klar til at give en kop kaffe og vise vores dejlige hjem og arbejdsplads frem.

Hjertelig velkommen til Bomi-Parken!

Mette Clemmensen
Forstander i Bomi-Parken