Københavns Kommune

Hverdagen på Bispebjerghjemmet

Bispebjerghjemmet tilbyder mange forskellige aktiviteter i løbet af ugen, og du og dine pårørende har stor mulighed for indflydelse.

Vores aktiviteter er blandt andet musik og sang, stolegymnastik, banko, gudstjeneste, 'dans og drinks', film, besøg af vuggestuebørn. 

Vi har også forskellige klubber, fx dameklub, mandeklub, havehold, højtlæsningsgruppe, madklubber og filmklub.

Vores egen bus bruger vi til at køre ud i det blå, til indkøbscentre eller på udflugt til et museum eller et sted, der har en særlig betydning.

Små og store arrangementer

Vi har små og store arrangementer med musik, underholdning eller foredrag. Vi har masser af traditioner og fejrer alle højtider og husets begivenheder med fest og musik. 

Bispebjerghjemmet har en meget stor og aktiv venneforening 'Vennerne', som består af pårørende, beboere, tidligere medarbejdere og andre bekendte af huset.

Vennerne arrangerer årligt seks musikalske arrangementer på lørdage i caféen og to årlige busture. 

Bispebjerghjemmet har også mange frivillige, som deltager og hjælper ved vores arrangementer. Nogle af vores frivillige er også besøgsvenner.

Faste traditioner

Vi har tradition for at fejre en lang række højtider og andre faste traditioner. Vi fejrer blandt andet:  

 • Nytårskur
 • Fastelavn
 • Påskefrokost
 • Forårsskovtur
 • Lille fødselsdag for genåbning af plejehjemmet
 • Sankthansaften
 • Husets fødselsdag
 • Efterårsskovtur
 • Efterårsfest
 • Luciaoptog
 • Julefrokost
 • Juleandagt
 • Lillejuleaften
 • Fødselsdag for hver beboer.

Træningslokale

I Bispebjerghjemmets træningslokale kan du træne individuelt eller deltage i holdtræning.

Vi har mange muligheder for styrketræning eller kredsløbstræning på cykel eller gangbånd. 

Vi har desuden en varmekasse, som kan bruges til at lindre smerter og træne hænder. 

Vi har både en fysioterapeut og en ergoterapeut tilknyttet træningslokalet, som kan hjælpe dig med at træne.

Fællesarealer

Bispebjerghjemmet er inddelt i seks etager, som alle har en fælles opholdsstue med køkken, hvor der kan anrettes mad.

Alle fælleslokaler har adgang til altaner eller udgang til vores dejlige have.

Bispebjerghjemmet har også et træningslokale, en café og en kolonihave. Her dyrker personalet og beboerne blandt andet grøntsager, rabarber, jordbær og blomster. Kolonihaven indeholder mange hyggelig lune kroge med læ, og der er også mulighed for at lave bål.

Få indflydelse på vores møder

Beboermøder

En stor del af beboernes hverdag foregår i fælleslokalerne på etagerne, fx måltider, hyggestunder og aktiviteter.

Hver enkelt etage holder derfor beboermøde ca. hver 6. uge.

På møderne taler vi om vores fælles hverdag på etagen, og alle beboere kan komme med ønsker og idéer til hverdagen.

Der bliver lavet en dagsorden til hvert møde, og efter mødet bliver referatet fra dagsordenen hængt op på opslagstavlen.

Din kontaktperson hjælper dig gerne med at forberede dig til mødet.

Beboer- og pårørendemøder

Beboerne på hver etage vælger én gang om året en beboerrepræsentant og en pårørenderepræsentant, som sidder i det fælles beboer- og pårørenderåd. 

Beboer- og pårørenderådet mødes fire gange om året med forstanderen.

På møderne orienteres om vigtige ting, fx regnskab, budget, tilsyn osv. Derudover taler vi om, hvad der sker på etagerne, og beboerne har også mulighed for at tage forskellige emner op.

En gang om året holder beboer- og pårørenderådet også et årsmøde for alle beboere og pårørende på Bispebjerghjemmet.

Afdelingsmøder med boligselskabet SAB

Bispebjerghjemmets bygninger ejes af SAB. 

SAB holder afdelingsmøder for alle beboere én gang om året. 

Derudover deltager fem beboere i afdelingsbestyrelsen, som holder to møder om året. Afdelingsbestyrelsen taler om plejehjemmets bygninger, haven og ønsker til det fremtidige budget.

Vi har mange forskellige klubber, blandt andet et havehold, som planter og høster blandt andet rabarber, radiser og salat.