Københavns Kommune

Sådan søger du ældrebolig

Inden du kan flytte i ældrebolig, skal du igennem en ansøgningsproces hos kommunen. Se de trin, du skal igennem for at søge en ældrebolig.

Sådan søger du om en ældrebolig

1. Kontakt visitationen

Kontakt visitationen. Du eller dine nærmeste kan enten ringe eller sende et ansøgningsskema.

Visitationen kan også kontaktes af fx din læge, hospitalet eller af et midlertidig døgnophold.

Er du 65 år eller ældre, kan du enten:

  • Ringe til Borgerindgang - Råd og Vejledning
  • Udfylde og sende ansøgningsskemaet her på siden via sikker post til Borgerindgang - Råd og Vejledning.

Find kontaktoplysninger

Er du under 65 år, kan du enten:

  • Ringe til Den Centrale Visitation
  • Udfylde og sende ansøgningsskemaet her på siden via sikker post til Den Centrale Visitation.

Find kontaktoplysninger

2. Samtale med visitator

Når du kontakter visitationen, kommer du til at tale med en visitator, der er uddannet til at vurdere dit behov for hjælp og støtte.

Visitatoren spørger dig om, hvorfor du henvender dig, hvilke udfordringer du har, og om du søger ældrebolig eller plejebolig.

3. Besøg af visitator

En visitator kontakter dig, og I aftaler et besøg i dit hjem. Her vurderer visitatoren, om du har brug for at få en plejebolig, eller om du kan få støtte på anden vis.

4. Ønsk bolig

Under besøget taler du også med visitator om dine ønsker til en bolig.

Du kan frit ønske, hvilke ældreboliger du gerne vil flytte ind i.

Få et overblik over kommunes ældreboliger

Se ventetider på ældreboliger i København

Ældrebolig i en anden kommune

Du kan også flytte i ældrebolig i en anden kommune.

Når du er godkendt til en ældrebolig, kan du vælge, om du ønsker at bo i en af Københavns kommunes boliger, eller om du ønsker at søge en bolig i en anden kommune. 

Hvis du søger bolig i en anden kommune, skal denne kommune også vurdere, om den kan godkende dig til en ældrebolig.

Du kan godt blive godkendt til en ældrebolig i København, men få afslag i en anden kommune, da kommunerne har forskellige kriterier for at visitere til en ældrebolig.

Hvis du vil søge om ældrebolig i anden kommune, skal du udfylde et ansøgningsskema. Skemaet kan du få udleveret af visitationen.

5. Bevilling eller afslag på ansøgning

Visitator sender et brev til din e-Boks eller med posten, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet indeholder en bevilling eller et afslag på din ansøgning om en ældrebolig.

Du får en bevilling eller et afslag, inden for 10 hverdage efter du kontaktede visitationen første gang.

6. Du bliver skrevet på venteliste

Hvis du får en bevilling, sender visitator din sag til ældreboliganvisningen.

Ældreboliganvisningen sørger for, at du kommer på venteliste til de boliger, du har ønsket.

Se ventetider på ældreboliger

7. Du bliver tilbudt en bolig

Ældreboliganvisningen sender et brev til din e-Boks eller med posten med et tilbud om en bolig.

Du har derfor mulighed for at tage ud og se boligen, inden du siger ja eller nej til boligen.

8. Du skal sige ja eller nej til boligen

Du har ca. en uge til at beslutte dig, inden du siger ja eller nej til boligen.

Hvis du siger nej til en bolig, opfordrer vi dig til at oplyse hvorfor, så ældreboliganvisningen kan opdatere dine ønsker til en bolig.

9. Du flytter ind i dit nye hjem

Det boligselskab, som udlejer din bolig, sender en lejekontrakt til dig. Du skal underskrive kontrakten og sende den tilbage til boligselskabet. 

Du aftaler med boligselskabet, hvornår du kan flytte ind. Du skal aftale alle praktiske ting omkring indflytning med boligselskabet.

Hvis du får hjemmepleje eller har hjælpemidler, er det en god idé at give visitationen besked om din flytning, mindst tre dage inden du flytter.

Læs om livet i ældrebolig

Læs praktisk information om at flytte i ældrebolig